SA programska oprema vam nudi celovito poslovanje vašega podjetja. Programske rešitve, ki so razdeljene na posamezne module zajemajo široko območje dejavnosti, proizvodnje, trgovine, gostinstva, evidence dela, knjigovodstva, pekarn in avtoservisov. 

Posamezni moduli vam nudijo, da kupite samo programsko opremo, ki jo potrebujete, v primeru širitve dejavnosti lahko programske module dokupite. 

Vsi programski moduli so med seboj povezani, kar vam omogoča, da vsak poslovni dogodek vnesete samo enkrat. 

SA-PROIZVODNJA

Programski modul SA-proizvodnja je namenjen vodenju proizvodnih procesov:

 • skladišča
 • normativi
 • delovni nalogi

SA-TRGOVINA

Programski modul SA-trgovina nudi celovito vodenje trgovin maloprodaje, veleprodaje in konsignacije.

 • zaloge
 • prevzem kalkulacije in uvozi
 • blagajna – pos
 • dobavnice
 • računi, avansni računi predračuni, ponudbe
 • dobropisi, bremepis

SA-GOSTILNA

Programski modul SA-gostilna nudi vodenje poslovanja gostilne

 • zaloge
 • recepture
 • blagajna – pos
 • postavitev miz
 • računi
 • dobavnice

SA-EVIDENCA DELA

Programski modul SA-evidenca dela nudi evidenco opravljenega dela po zaposlenih in kupcih.

 • dnevna evidenca dela
 • opomniki
 • plan dela
 • razpored zadolžitev
 • pregled aktivnosti zaposlenih
 • ocenjevanje
 • priprava za račune

SA-KNJIGOVODSTVO

Programski modul SA-knjigovodstvo je namenjen vodenju knjigovodskega poslovanja.

 • osnovna sredstva
 • blagajan podjetja
 • kupci / dobavitelji
 • glavna knjiga
 • kadrovska evidenca
 • obračun plač in drugih prejemkov

SA-PEKARNA

Programski modul SA-pekarna nudi celovito vodenje pekarne.

 • zaloge, recepture
 • terminska naročila po kupcih
 • dobavnice
 • seznam za izplačilo
 • računi, avansni računi predračuni, ponudbe
 • dobropisi, bremepisi

Izkoristite brezplačno predstavitev naše ponudbe.

Veselimo se vašega klica!

Studio Abak d.o.o.

Koroška cesta 61a

2360 Radlje ob Dravi

T: 051 426 636

T: (02) 87 69 100

E-mail: s.abak@s-abak.si